Loading color scheme

Uwagi

Szanowni Państwo, jeżeli macie Państwo zastrzeżenia co do placówki, do której zostaliście skierowani,
prosimy o wypełnienie niniejszego formularza.

Formularz może zostać wypełniony komputerowo, prosimy wówczas o wstawienie właściwych informacji w miejsce kropek (w tym także daty oraz imienia i nazwiska).
Formularz można także wydrukować i wypełnić odręcznie. Wypełniony i podpisany formularz proszę przesłać drogą elektroniczną na adres funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl lub pocztą na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości; Departament Funduszu Sprawiedliwości; Al. Ujazdowskie 11; 00-
567 Warszawa.

 

 

Używamy plików cookies aby uzyskać najwyższą jakość funkcjonowania naszej strony internetowej