Loading color scheme

Komunikat COVID-19

Szanowni Państwo,

W oparciu o  Wytyczne jakie otrzymaliśmy w dniu 12.03.2020 bieżącego roku znak DFS.124.1. z Ministerstwa Sprawiedliwości sygnowane przez Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Panią Urszulę Dubejko dotyczących zaleceń odnoszących się do funkcjonowania Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art.1 i art.2 ustawy w dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…) Informujemy o podjętych działaniach przez Fundację Iwo-Doradztwo Obywatelskie prowadzącej ogólnopolską Linię Pomocy Pokrzywdzonym i koordynującą oraz wspierającą prace prowadzonych przez Państwa Ośrodków i Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Czytaj więcej...

Piknik organizacji pozarządowych

W ostatnią sobotę (28 września) w ramach I Festiwalu Nowosądeckich Organizacji Pozarządowych odbył się na płycie sądeckiego rynku piknik nowosądeckich organizacji pozarządowych. Poza możliwością pokazania swojej działalności na stoisku, organizacje mogły zaprezentować się także na płycie przed sądeckim ratuszem.

Czytaj więcej...
Używamy plików cookies aby uzyskać najwyższą jakość funkcjonowania naszej strony internetowej