Loading color scheme

Inne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu

Pomagamy każdemu pokrzywdzonemu bez względu na to, jakim rodzajem przestępstwa został pokrzywdzony.

Zgłoś się do jednego z naszych ośrodków pomocy i porozmawiaj z osobą pierwszego kontaktu. Razem znajdziemy rozwiązanie.

Pamiętaj, że nikt nie ma prawa naruszać Twojej nietykalności cielesnej, nękać Cię (stalking jest karalny), pozbawić bezprawnie wolności, 
krzywdzić Cię psychicznie i fizycznie.

Używamy plików cookies aby uzyskać najwyższą jakość funkcjonowania naszej strony internetowej